Privacy verklaring.

DERO GROEP (https://www.dero-groep.nl), gevestigd aan Luzernstraat 77 2153 GM Nieuw Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Manon de Vreede is de functionaris gegevensbescherming van DERO GROEP en is te bereiken via info@dero-groep.nl en +31 252 622500.

1.       Persoonsgegevens die wij verwerken
DERO GROEP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·       Voor- en achternaam
·       Bedrijfsnaam
·       E-mailadres

2.       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dero-groep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3.       Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DERO GROEP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·       Verzenden van onze  nieuwsbrieven en mailings;
·       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
·       DERO GROEP analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 

4.       Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DERO GROEP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

5.       Delen van persoonsgegevens met derden
DERO GROEP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6.       Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DERO GROEP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7.       Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DERO GROEP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dero-groep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. DERO GROEP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8.       Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DERO GROEP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dero-groep.nl.

9.       Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in deze privacy verklaring. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy verklaring te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

10.       Vragen, opmerkingen, klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van deze privacy verklaring of over de wijze waarop DERO GROEP omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@dero-groep.nl.

 

Our drive.

Als er iets is waar wij openlijk trots op zijn is het onze drive. We houden ervan om ons vast te bijten in uitdagingen en pas weer los te laten als het is gelukt.

Your question.

Heb je een vraag, opmerking of wil je graag meer informatie ontvangen? Wij horen het graag. Maak gebruik van het contactformulier hieronder of stuur een mail naar info@dero-groep.nl.

Lees hier onze privacy policy.

Our products.